Smile pôžička

pôžička s úsmevom

Rýchle pôžičky pre každého

 • Zamestnanecký úver
 • Zamestnanecký úver

 • Výška úveru od 300 € do 3000 €

 • Zamestnanecký úver je určený na riešenie nečakaných životných situácií a na vykrytie nečakaných životných potrieb. O zamestnanecký úver môžu požiadať zamestnanci so stálym príjmom, dôchodcovia (výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský a sirotský dôchodok), alebo ženy na materskej dovolenke.

 • Zamestnanecký úver »
 • Biznis úver pre podnikateľov
 • Biznis úver

 • Výška úveru od 100 € do 30000 €

 • Biznis úver je určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktorí majú už svoju podnikateľskú minulosť (min.12 mesiacov) a preferujú rýchle a jednoduché vybavenie úveru. Biznis úver je určený aj podnikateľom, ktorí mali nulové hospodárenie ako jediná možnosť na prefinancovanie podnikania a štandartne sa poskytuje na dobu od 12 do 60 mesiacov.

 • Biznis úver »
 • Biznis úver plus pre podnikateľov
 • Biznis úver plus

 • Výška úveru od 100 € do 1500 €

 • Biznis úver plus je určený začínajúcim živnostníkom a podnikateľským subjektom ako jediná možnosť na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov v ich začiatkoch. Biznis úver plus je určený aj pre podnikateľov, ktorí majú dlh voči štátu (sociálna poisťovňa) a chceli by si to vyplatiť. Štandardne sa poskytuje na dobu od 3 do 12 mesiacov.

 • Biznis úver plus »