Smile pôžička

pôžička s úsmevom

Rady a tipy

Časté otázky a odpovede

Na čo môžem použiť úver či pôžičku?

Naše pôžičky a úvery (zamestnanecké aj podnikateľské) môžete použiť na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

Kde môžem požiadať o úver či pôžičku?

Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 0910 909 441 alebo môžete vyplniť online žiadosť o pôžičku, ktorá sa nachádza na našej internetovej stránke. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, vyberieme najvhodnejšieho viazaného finančného agenta, ktorý Vás bude kontaktovať a všetky potrebné kroky k uzatvoreniu úveru s Vami prerokuje osobne. Môžete sa obrátiť aj priamo na niektoré z našich regionálnych riaditeľstiev.

Koľko peňazí mi požičiate?

Záleží, samozrejme, na výške Vášho príjmu. V rámci zamestnaneckého úveru môžete dostať sumu vo výške od 300€ do 3 000€. Pri podnikateľskej pôžičke nie je horná hranica obmedzená, záleží len na hodnote zaistenia, ktorú máte k dispozícii. Minimálna výška podnikateľskej pôžičky je 1 500€.

Aká je výška úrokov?

Výška úrokov závisí od výšky úveru a zvolenej dĺžky splácania. Konkrétne príklady Vám oznámi náš viazaný finančný agent, s ktorým Vám radi dohodneme nezáväznú schôdzku na telefónnom čísle 0910 909 441.

Aké doklady musím predložiť, aby som mohol získať úver či pôžičku?

Pre poskytnutie napríklad zamestnaneckého úveru od našej spoločnosti je potrebné doložiť tieto doklady:

  • kópia občianskeho preukazu
  • originál potvrdenia o výške príjmu (dôchodkový výmer)
  • kópia kontaktného dokladu (SIPO, výpis z účtu, účet za elektrinu a pod.)

Ako mám doložiť výšku príjmu?

Výšku príjmu doložíte potvrdením zamestnávateľa o výške príjmu (v prípade zamestnaneckého úveru) alebo daňovým priznaním za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (v prípade podnikateľskej pôžičky).

Akou formou mi budú peniaze vyplatené, ako budem splácať?

Naša spoločnosť robí všetku výplatu pôžičiek a úverov bezhotovostným spôsobom, prevodom peňazí na Váš účet. Pôžičku môžete splácať bankovým prevodom alebo jednoducho inkasom z účtu.

Ako dlho trvá schválenie úveru?

V prípade, že doložené doklady budú kompletné, je možné úver schváliť a odoslať požadovanú sumu na Váš účet do 24 hodín.

Môžem k zmluve o spotrebiteľskom úvere uzavrieť poistenie schopnosti splácať?

Poistenie schopnosti splácať k zmluvám neponúkame, ale v prípade problémov je možné požiadať o odklad či zníženie splátok (v prípade straty zamestnania, zdravotných problémov a pod.).

Čo je to automatický revolving?

Ide o automatické navýšenie, ktoré poskytujeme našim klientom po splatení zmluvne stanovenej časti úveru. Môžete tak dostať ďalšie peniaze bez nutnosti spisovať žiadosť či znovu dokladať výšku príjmov.

Ako mám postupovať, keď som zmenil bydlisko, korešpondenčnú adresu?

Oznámte nám zmenu adresy čo najskôr. Zašlite nám doklady potvrdzujúce zmenu adresy: kópiu dokladu o svojom novom bydlisku, doklad o zaplatení nájmu, doklad o zaplatení SIPO, faktúru za plyn, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z katastra nehnuteľností.

Čo mám robiť, keď som zmenil/a meno?

V takom prípade nám zašlite kópie sobášneho listu a nového občianskeho preukazu, z ktorých budú zrejmé uvedené zmeny.

Čo mám robiť, keď som v omeškaní a nemôžem uhradiť splátku?

Ak ste sa dostali do situácie, keď nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte bez meškania prideleného viazaného finančného agenta, ktorý s Vami prediskutuje vzniknutú situáciu a navrhne najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.

Splátku som už uhradil, napriek tomu som dostal upomienku, čo mám robiť?

Kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb klientom a zašlite nám potvrdenie úhrady splátky (najlepšie faxom alebo poštou). Postačí nám kópia uhradenej zloženky alebo kópie výpisu z účtu. Ak ani potom nebude platba dohľadaná, je nutné podať reklamáciu na mieste, kde ste splátku zaplatili.

Máte otázky? Pýtajte sa »

Využívame súbory cookies, pretože sa snažíme poskytovať služby v čo najvyššej kvalite. Súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov? Viac informácií, ako cookies používame.

Súhlasím